Website OVLNL.nl Home

Nieuws (Openbaar)

Vergadering  Intergemeentelijk overleg Openbare Verlichting en IGOV Kenniscafé

Donderdag 8 september 2022

Datum:
Donderdag 8 september 2022

Tijd IGOV vergadering:
9:30 uur tot 12:15 uur

Locatie:
Maas & Hagoort
Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle
https://www.maashagoort.nl/

Deze  vergadering zijn we te gast bij LUG armaturen / Maas en Hagoort. Na de IGOV vergadering is er een lunch en Kenniscafé. Kijk voor meer info over het Kenniscafé op de IGOV of OVLNL site en komende nieuwsbrieven van OVLNL.


Vergaderstukken 

 • Agenda
 • Verslag IGOV vergadering 14 april
 • Factsheet OVLNL over productiestop fluorescentie
 • OVLNL publicatie Laadlantaarn

De vergaderstukken zijn op de IGOV website achter de leden login te vinden. Deze vergadering is niet online te volgen.

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor IGOV leden van Overheden. 

Meld je aub aan via het aanmeldformulier ! 

Aanmelden voor de vergadering: 
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren


 

09:30 uur

1.  Opening en mededelingen

 • OVL Symposium tijdens GLOW
 • Demo virtuele 3D vergader tool OVLNL

09:45 uur

2.  Diverse bespreekpunten en tijdens vergadering  ingebrachte punten en n.a.v. vorig verslag

 • Bespreekpunten n.a.v. verslag vergadering 14 april 2022 (verslag wordt tijdens de vergadering niet doorgenomen dus graag jullie bespreekpunten vooraf noteren en inbrengen tijdens dit agendapunt).

10:00 uur

3.  Netbeheerzaken      

 • Status van het overleg IGOV-Netbeheerders. Actuele bespreekpunten met Netbeheer Nederland.
 • Reactie OVLNL op ter visie legging ACM van het gepubliceerde ontwerpbesluit “ontwerp codebesluit codewijziging veiligheid bestaande Laagspanningsnetten”.
 • Voortgang werkgroep Veiligheid. Hoe om te gaan met de publicatie die nu openbaar is.
 • Nieuwe aansluitkast OVL Netbeheerders.

11:00 uur

4.  OVLNL publicatie “Gecombineerde Lichtmast – Elaadpaal”

 • Een beschrijving van de actuele verschillende verschijningsvormen, pilots en regelgeving. Het document is informatief voor gemeenten en provincie om het beleid op dit vlak al dan niet invulling te geven.

11:30 uur

5.  Presentatie

 • Tool om op basis van areaal data een uitfaseringsplan OVL te maken (gastspreker Ruben van Bochove).

12:00 uur

6.  Sluiting

Aansluitend is er een Lunch en in de middag een Kenniscafé.