Header IGOV - OVLNL banner

Het doel van de overleggroep I.G.O.V. is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van gemeente overstijgende doelen op OVL-gebied, zonodig in samenwerking met derden. Tenslotte het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen.

IGOV deelnemers kaart nederland

 

Aangesloten deelnemers
bolletje 1 rood gemeenten   Gemeenten 154
 bolletje 2 geel platforms  Platforms 15
 bolletje 3 groen provincies  Provincies 6
 bolletje 4 aqua waterschappen  Waterschappen 1