Website OVLNL.nl Home

IGOV Publicaties

Milieu-impact & circulariteit
De milieukostenindicator (MKI), gebaseerd op de levenscyclusanalyse, maakt inzichtelijk wat de milieu-impact van een product is. Het gaat daarbij over de productiefase, maar ook over de gebruiksfase, sloop en eventueel hergebruik van de materialen. De MKI geeft een goede indicatie van hoe circulair bijvoorbeeld een armatuur is en waar kansen liggen voor verbetering. Voor producenten en leveranciers, maar ook voor de overheden.

MKI & openbare verlichting
Het instrument wordt al volop gebruikt in andere sectoren. Er is echter nog weinig ervaring mee als het gaat om openbare verlichting. Om hier verandering in te brengen startte in 2018 het Koplopersproject ‘Meetbaar circulair – Armaturen en MKI.’ Leveranciers en overheden werkten samen in dit bijzondere project.

De handleiding & pilots
Het resultaat is een handleiding waarin de belangrijkste informatie is gebundeld. Het bevat een duidelijke uitleg, geeft antwoord op veelgestelde vragen, biedt stappenplannen en bevat veel achtergrondinformatie. De volgende stap is de start van pilotprojecten. Om meer ervaring op te doen en de kennis die hier uit voortvloeit met elkaar te delen. Zodat we gezamenlijk stappen kunnen zetten naar meer circulariteit.

OVLNL bibliotheek
De handleiding is te vinden in de OVLNL bibliotheek.
https://ovlnl.nl/rubrieken/gebruiker-en-maatschappij/391-handleiding-circulair-aanbesteden-ovl-armaturen-en-mki