Nieuws (Openbaar)

Analyse onder gemeenten naar de impact van gemeentelijk antenne- en vergunningenbeleid in relatie tot de uitrol van 5G.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/07/impactanalyse-antenne-en-vergunningen-beleid-irt-uitrol-5g

pdfDownload Impactanalyse antenne-en vergunningen beleid irt uitrol 5G