Header IGOV - OVLNL banner

Dordrecht, 11 mei 2017

Toelichting bij de concept stukken beleid led verlichting

Stadsbeheer Dordrecht is bezig om led-verlichting als basisverlichting toe te passen. De beloftes van goede kwaliteit led-producten zijn hoog, Het blijkt echter lastig om een goed led armatuur selecteren voor de lange termijn. De keuzecriteria die voor conventionele armaturen werden gehanteerd zijn niet meer toepasbaar op led vanwege de afwijkende techniek. Ook zijn we als gemeente nog te weinig bekend met de led-technologie om op basis van een demo armatuur een goed oordeel te vormen over de kwaliteit.
Aan de andere kant zijn er veel nieuwe spelers op de markt die meeliften op de beloftes van lange levensduur en energiebesparing, maar die niet allen de kwaliteit kunnen leveren die gemeente Dordrecht wenst.

Stadsbeheer heeft daarom een beleidsdocument opgesteld waarin ze haar visie en aanpak formuleert voor de transitie naar led-armaturen. Onderdeel van dit beleid is een Programma van Eisen (PvE) en een Leverings- en garantieovereenkomst voor led-systemen. In de kern bestaat de aanpak uit een armatuurkeuze op basis van TCO, een meting van het armatuur bij 0 uur en bij 16.000 branduren, en een serviceovereenkomst om vast te leggen hoe om te gaan met de verschillende scenario’s van uitkomsten van de metingen.

De verwachting is dat Stadsbeheer namens de gemeente Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht, via haar contractpartner Ziut, medio 2017 een uitvraag gaat doen voor het leveren van led-armaturen voor 4 wegprofielen.
Vooruitlopend zal er nog een marktverkenning worden gehouden.

Johan Jonker
Stadsbeheer Dordrecht