Header IGOV - OVLNL banner

Op woensdag 10 april heeft het Kenniscafé “Inkopen & Aanbesteden OVL, Veiligheid en OGLO, Introductie OVLNL platform Donkerte” plaatsgevonden.

Hieronder vind je de presentaties van dit Kenniscafé: