Website OVLNL.nl Home

Actueel

Bijlage(n):
Zicht op licht rekenmodel OVL april 2011.xls | XLS | 3284 KB


Handleiding Zicht op Licht maart 2011.pdf | PDF | 515 KB

2011
Met dit rekenmodel berekent u het huidige energieverbruik van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, uitgedrukt in euro's (€), energieverbruik (kWh), CO2-uitstoot (kg) én het aantal bomen dat nodig is om deze uitstoot te compenseren. Vervolgens wordt aan de hand van kentallen het besparingspotentieel berekend.