Website OVLNL.nl Home

Actueel

Bijlage(n):
Handleiding installatatie-energielabel openbare verlichting met bijlagen 2010.pdf | PDF | 1363 KB


Handleiding rekentool Macro-energielabel Openbare Verlichting v0.31.pdf | PDF | 1010 KB


Handleiding installatatie-energielabel openbare verlichting met bijlagen 2010

Deze handleiding is bedoeld om een energielabel voor een individuele openbare verlichtingsinstallatie vast te kunnen stellen. De handleiding ondersteunt daarmee de mogelijkheid een energiebesparingsdoelstelling en een ontwerp- en inkooprichtlijn te definieren.

Het energielabel OVL is onderdeel van de Duurzaam Inkopen criteria voor OVL. Het Agentschap NL-programma Duurzaam Inkopen heeft in opdracht van VROM begin 2009 de Duurzaam Inkopen criteria voor de inkoop van openbare verlichting gepubliceerd. Als belangrijk criterium wordt energielabeling beschreven en verwezen naar deze handleiding die in opdracht van de NSVV en Agentschap NL tot stand is gekomen.

De rekentool voor het installatie-energielabel OVL is een hulpmiddel om het energielabel van de openbare verlichting installatie te berekenen.

Handleiding rekentool macro-energielabel openbare verlichting 2011

Doel van het macro-energielabel OVL is het bepalen van de energie-efficiëntie van een grote groep armaturen, zoals het areaal van installaties van een hele gemeente. Bij het bepalen wordt gebruik gemaakt van de vuistregels openbare verlichting (zie deel 3 aanbeveling OV NSvV).

De uitkomst van de tool is een indicatie van de werkelijkheid. Het is echter niet de bedoeling van het label om gemeenten 1 op 1 met elkaar te gaan benchmarken.  Verschillen in beleid zorgen voor verschillende keuzes in de toegepaste materialen in de openbare verlichting  van een gemeente. Hogere eisen aan de kwaliteit van verlichting kan zorgen voor een hoger energieverbruik hetgeen niet direct betekent dat een gemeente minder efficiënt is.

Om op eenvoudige wijze de labelcategorie (A-G) te bepalen van het areaal van installaties in een gemeente is de rekentool macro-energie-label OVL ontwikkeld die tevens gegevens bevat van  het overgrote deel van de in Nederland toegepaste OVL armaturen. De actuele stand van de gegevens in de armaturendatabase van deze tool is 2009. De gegevens worden periodiek bijgewerkt in een versie die via de NSVV beschikbaar wordt gesteld (vanaf 2012 alleen voor leden). Zie daarvoor www.nsvv.nl.